03 nov 2021

Vi er så heldige at vi nu for andet år har modtaget 25.000 kr fra Metro-Schrøder fonden. Pengene skal bruge til arbejdet i Abby Trust. På trustens farm var landarbejdernes huse helt nedslidte. Fondsmidlerne hjælper med til at renoveringen af husene kan finde sted.