Støt os

Støt os og vær med til at hjælpe udsatte familier og børn Afrika

Alle bidrag går ubeskåret til vores projekter i Zimbabwe og Uganda.
Du kan betale med en bankoverførsel eller med MobilePay.
Du kan vælge at overføre et engangsbeløb eller at lave en fast overførsel hver måned. Faste overførsler hjælper Abby Trust og Hands of Hope til at kunne planlægge deres økonomi bedre.
Det er den bedste hjælp til selvhjælp.
 

Bankoverførsel

Betaler du med bankoverførsel, skal du ikke skrive dit navn, men i stedet anføre, hvilket af vores projekter du vil støtte: 

Hands of Hope Trust 

Abby Trust

Nordea Bank: 

Reg #: 2252 Konto #: 902 687 7145

IBAN: DK4820009026877145 

Swiftadresse: NDEADKKK

Hands of Hope Trust

Vores partner i Tororo,  Uganda,

Hands of Hope driver Martin Mudodo Sundhedsklinik med støtte fra ”kommunen” i området og sørger for, at de meget få ansatte og en stribe frivillige læger og andet sundhedspersonale tilser de mange patienter. Klinikken er også omdrejningspunkt for mange andre typer af projekter: Uddannelse af nyt personale, informationskampagner om fx hygiejne, corona eller Hiv/AIDS, fødevareuddeling og projekter for unge arbejdsløse. 


Hands of Hope driver også en skole for piger fra udsatte familier, der ikke kan betale for skolegang. 

Abby Trust

Vores partner i Headlands, Zimbabwe

Abby Trust støtter en non-profit farm, der har 104 hektar jord. Der er køkkenhave med krydderier, majs og nogle få køer og høns som brødføder farmens ejere og 10 landarbejdere. Care4people uddeler hver måned i samarbejde med Abby Trust lokalt produceret mad til særligt udsatte børn og ældre. I det seneste år har farmen uddelt ca. 100.000 måltider i lokalområdet.