Renovering af landarbejdernes huse i Headlands

Farmen som støttes af Abby Trust er in ikke-kommerciel farm, der giver husly og mad til lokale landarbejdere.  Den har ingen landbrugsproduktion som giver indkomst, men den drives med hjælp af udefra kommende landarbejdere. Farmen på 104 hektar har en køkkenhave med krydderier, majs og et mindre dyrehold af køer og høns – alt sammen til eget forbrug. Afhængig af sæson bor der 5-10 arbejdere på farmen som løbende hjælper med at vedligeholde bygninger, hegn, passe køkkenhave, passe dyr, lave brandbælter på farmen for at undgå de hyppige spontane brande i naturområdet.

 

Der er et stort behov for at renovere og bygge nye huse til de fattige landarbejdere. I 2021 har Care4people og Abby Trust renoveret nogle små landbygninger på farmen, som styrker den lokale kapacitetsopbygning idet alle bygninger er bygget med lokale materialer og af lokale bygningsarbejdere, selv murstenene er produceret lokalt. Care4people vil med vores indsats skabe lokale jobs og vækst.

 

Der er stadig arbejde gøre, da ikke alle huse strøm eller vand. Der har tidligere været rør, rindende vand og fælles toilet. Men, vandrør og toilet blev stjålet. Der er en kilde og vandboring på farmen, så det er vores håb at kunne bidrage til at de fattige landarbejdere også fik vand igen.