Privatlivspolitik

Care4People

Godthåbsvej 142
2000 Frederiksberg
Danmark

Privatlivspolitik for Care4People.

Care4People er en godgørende forening, der som led i vores forretning indsamler og behandler  visse personoplysninger til brug for vores forenings proces, specifikt relateret til medlemsforespørgsler og medlemsregistrering.  

Denne politik beskriver hvorledes Care4people indsamler personoplysninger, til hvilket formål disse personoplysninger bliver anvendt samt hvorledes Care4people behandler sådanne data.

Denne politik indeholder lovpligtige informationer vedrørende Care4people’s persondatabehandling. Såfremt du som Medlem har spørgsmål til behandlingen af dine data, eller du ønsker at håndhæve dine rettigheder i henhold til persondatalovgivningen / GDPR bedes du kontakte Care4people ved hjælp af kontaktinformation nederst i denne politik. Du kan ligeledes finde information omkring dine rettigheder som registeret i denne privatlivspolitik.

Informationer som vi samler og gemmer

Care4people indsamler følgende persondata relateret til vores medlemmer: kontaktoplysninger (navn, e-mail adresse, telefon).  Care4people indsamler data direkte fra den registrerede person via e-mail. Såfremt data er indsamlet med samtykke fra den registrerede/dig kan samtykket trækkes tilbage. Trækkes et samtykke tilbage stoppes alt fremtidig behandling af de personoplysninger, som er omfattet af samtykket. 

Vi bruger desuden cookies, læs mere i vores cookiepolitik her.

Når du melder dig ind i vores forening eller støtter med en donation, vil vi bede dig om at give os information, der omfatter dit navn, e-mailadresse, telefonnummer og kreditkort/betalingsinformationer. Vi bruger denne information til behandle betalinger og forhindre svig, og til at sende dig information om dine betalinger eller henvendelse.

Formålet med behandlingen af personoplysninger

Care4people indsamler og behandler personoplysninger med henblik på at kunne kommunikere med foreningens medlemmer.

Såfremt formålet med selskabets persondatabehandling ændrer sig, vil dette blive kommunikeret til de registrerede/dig inden en sådan ændret formål træder i kraft. En sådan kommunikation vil oftest bestå af en opdatering af denne politik. 

Indlejret indhold fra andre websteder

Sider på dette på dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted. Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og en logget ind på det websted.

Sletning af personoplysninger

Care4people behandler personoplysninger for følgende Medlemmerne så længe de er medlemmer af foreningen. Personoplysninger slettes senest 90 dage efter udmelddelse af foreningen.  

Overdragelse af persondata

Care4people overdrager ikke personoplysninger til tredjeparter. Personoplysninger videregives kun i de tilfælde hvor Care4people er forpligtet hertil ved lov, herunder overholdelse af persondataforordningen / GDPR samt andre lande-specifikke databeskyttelseslove. 

Betalinger

Vi modtager betalinger via Clearhaus og Scanpay , og ved brug af abonnementsordning enten til medlemskab eller til gentagne donationer bruges der WooCommerce Subscriptions. Ved gennemførelse af betalinger, vil nogle af dine data blive videregivet til Clearhaus og Scanpay, inklusiv information der er nødvendig for at gennemføre eller understøtte betalingen, såsom det totale købsbeløb og faktureringsinformation. Se venligst Clearhaus,  Scanpay og  WooCommerce Subscriptions persondatapolitik for flere informationer. For at kunne processere tilbagevendende betalinger opbevarer vi medlemmets eller giverens navn, e-mail adresse, telefonnummer og information om kreditkort eller anden betalingsmåde. 

Rettigheder for den registrerede

I henhold til EU persondataforordningen / GDPR har den registrerede person/dig i visse rettigheder vedrørende Care4people’s indsamlede personoplysninger omkring personen. Disse rettigheder er:

Indsigtsret – Du har ret til indsigt i de data, som Care4people opbevarer om din person.

Ret til berigtigelse af data – Du har ret til at rette fejl eller mangler i de data, som Care4people behandler om dig.

Ret til sletning – Du har, under visse forhold, ret til at få slettet personoplysninger om din person. Bemærk at de fleste lovlige behandlinger af personoplysninger ikke er omfattet af denne rettighed. Såfremt du har givet samtykke til behandling af dine personoplysninger kan du trække dit samtykke tilbage, hvorved relaterede data slettes.

Ret til begrænset behandling – Du har i visse tilfælde ret til at suspendere behandlingen af dine personoplysninger. Dette vil være gældende såfremt rigtigheden af data betvivles, hvis du ønsker kopi af ulovligt behandlede data og dermed ikke ønsker disse slettet, hvis du har behov for længere opbevaring af data end Care4people’s formål tilsiger, eller hvis du bestrider selskabets ret til at behandle dine data og en sådan tvist ikke er afgjort.

Ret til dataportabilitet – Du har, i visse tilfælde, ret til at modtage de personoplysninger, som Care4people har indsamlet omkring din person i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, såfremt du ønsker dine personoplysninger overført til en anden
dataansvarlig.

Indsigelsesret – Du har ret til, i visse tilfælde, at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du gør indsigelse mod behandlingen af dine data vil disse ikke længere blive behandlet med mindre, der er vægtigt legitime grunde hertil, eller behandlingen er nødvendig for fastlæggelse eller forsvar af et retskrav. Såfremt dine data behandles til brug for direkte markedsføring kan du til enhver tid gøre indsigelse herimod, hvilket medfører et stop for en sådan behandling. 

Udøvelse af rettigheder

Disse rettigheder følger af EU persondataforordningen / GDPR og/eller lokal lovgivning. Disse rettigheder er ikke absolutte rettigheder, men rettigheder du kan udøve alt efter hvorledes personoplysninger behandles af Care4people .

Ønsker du af udøve ovenstående rettigheder bedes henvendelser ske via Care4people’s kontaktperson ved at bruge kontaktinformationen nederst i denne politik.

Care4people vil vurdere de enkelte henvendelser hurtigst muligt.

Såfremt du ønsker at klage over behandling af dine personoplysninger til en ekstern myndighed, skal sådanne klager fremsendes til tilsynsmyndigheden i dit EU hjemland. I Danmark vil dette være Datatilsynet. 

Automatiske afgørelser og profilering

Care4people kan anvende de registreredes personoplysninger til profilering eller som udgangspunkt for automatiske afgørelser. Såfremt dette er tilfældet vil disse data være specificeret nedenfor.

Såfremt du ikke ønsker at være genstand for automatiske afgørelser og/eller profilering, kan du henvende dig til Care4peoples kontaktperson jf. denne politik med ønsket om menneskelig indgriben for på den måde bestride de automatiske afgørelser og/eller profilering. 

Sikkerhed

Sikkerheden omkring dine personoplysninger er vigtig for os. Vi følger tidssvarende standarder for at beskytte de personoplysninger, som er håndteret af os i henhold til de risici relateret til sådanne data og vores behandling heraf. Hvis du har spørgsmål omkring sikkerheden omkring dine personoplysninger kan du kontakte os via kontaktinformation indeholdt i denne politik.

Kontaktinformation

Care4people kontaktperson for personoplysninger

Henrik Morten Thomsen, Formand
Care4people
29915178
info@care4people.dk

Care4people har ingen Data Beskyttelses Rådgiver (DPO – Data Protection Officer), kontakt venligst kontaktperson for selskabets GDPR-arbejde.

                                                                                                                                                                                                               Opdateret 19 januar 2022