01 marts 2022

Vores hjemmeside har fået en gennemgribende overhaling så den nu fremstår mere brugervenlig. Samtidig er der introduceret nye betalingsmuligheder. Du kan nu vælge at betale det årlige kontingentet via hjemmesiden..


Vi skylder Christian Biskopstø Thomsen stor tak for hans kæmpe arbejde med hjemmesiden.