28 juli 2023

METRO Schrøder Fonden har i år været så gavmilde, at de har støttet hele to af vores projekter, hver med 20.000 DKK.

I Uganda har Hands Of Hope trusten fået pengene til indkøb af en stor tank til regnvandsopsamling. Tanken skal være med til at sikre en mere stabil vandforsyning til rengøring, tøjvask mv. i sundhedsklinikken Martin Mudodo Health Clinic.

I Zimbabwe har ABBY Trust fået pengene for at kunne blive med med at uddele mad hver måned til at dække 40 familiers behov.