Regnskab 2022

Care4People:  2022 Årsberetning og regnskab.

Care4people er en lille forening hvor vi har meget lave omkostninger til administration. Vi baserer os på frivillighed. Alle vores indtægter sendes til vores lokale samarbejdspartnere og vi lykkes også i 2022 med at undgå korruption. Tak til CYVAT og ABBY TRUST i Zimbabwe – uden dem var det ikke muligt. Alle vores midler kommer frem til de mennesker vi vil hjælpe.

Care4People havde 15 års jubilæum i 2022

Morten og Rie stiftede officielt Care4People i 2007, efter de begge havde boet og arbejdet i Zimbabwe mellem 2001-2004. Her oplevede de bl.a. at særligt skole- og hospitalsudstyr var en mangelvare. Siden da er der blevet sendt utallige containere med hospitals- og undervisningsudstyr, ambulancer og lapdesks samt penge til mad til Zimbabwe.

I Care4People er vi glade for at kunne følge I disse to skønne menneskers fodspor. Vi er også enormt glade for alle, der har støttet os gennem årene!

Care4people støtter nu skolebørn i Zimbabwe

Stigende priser i Zimbabwe har gjort det vanskeligt for mange forældre at betale for deres børns skolegang. Zimbabwes økonomiske situation er kritisk med en arbejdsløshed på ca. 90%, som sætter mange forældre i en svær situation, hvor valget ofte står mellem enten at sende deres  børn i skole eller brødføde familien. Med vores samarbejdspartner CYVAT støtter Care4People 8 børn med deres skoleudgifter. Care4People ønsker fortsat at støtte børnene, så de kan fortsætte deres skolegang og forsøger at få 80 månedlige faste donationer á 25,- kr. så  vi fremadrettet kan sikre børnenes skolegang.

Care4people har nu delt mad ud i 2 år.

Bestyrelsesformanden var i november 2022 på besøg hos vores samarbejdspartner Abby Trust. Abby Trust arbejder i det østlige landdistrikt Headlands, der ligger flere kilometer fra den nærmeste by og indkøbsmuligheder. Maduddelingen kan kun realiseres, fordi der er en masse lokale, der ikke bare hjælper med at identificere udsatte mennesker i området, men også handler ind, pakker maden og hjælper med at organisere uddelingen af maden. Netop organiseringen af maduddelingen er en udfordring, dels på grund af afstanden og ufremkommeligheden, men også fordi elektriciteten ofte går, hvilket gør det svært at komme i kontakt med modtagerne af maden. De fleste i området har ikke nogen indtægt og bor langt ude i bushen. Vores formand oplevede at skulle aflevere mad til en 84-årig blind kvinde, som sad alene i en lille hytte, 8 kilometer ude i bushen. Efter at have kørt en rum tid, umuliggjorde terrænet videre kørsel i bilen, men kvindens fire børnebørn tog imod maden og bare den det sidste stykke ud til kvinden. Det er ikke sådan lige til, for en enkelt portion uddelt mad, som rækker til en måned, vejer 23-24 kilo. Samarbejdet  var imponerende at opleve.

I det seneste år har Abby Trust uddelt ca. 100.000 måltider i lokalområdet. Et virkelig vigtigt initiativ, og vi håber derfor, at vi kan fortsætte uddelingen af mad i hele 2023

Administration

I  2022 fik vi 25.000 kr fra Metro-schrøder Fonden og  Emilie og Peter Lunds Fond bevilligede os også 50.000 kr. Resten af vores indtægter kommer fra især private donationer og nogle få virksomheder – vi får flere og flere faste donationer hver måned. Disse private donationer er afgørende for vores virke. Det er vores håb vi i 2023 kan øge de private donationer.