Nyheder

WhatsApp-Image-2024-01-31-at-14.24.02

En færdig mur bringer pigeskole nærmere

I efteråret 2023 støttede Metro Schrøder fonden genopbygningen af Helping Hands Secondary School efter corona-epidemien, der efterlod området omkring Tororo i det østlige Uganda i kaos: Fødevaredistributionen brød sammen, og en meget hård lock-down betød, at den skole, som Hands of Hope gennem en årrække havde bygget op, også måtte lukke.

Da nedlukningen blev ophævet var mange af de piger, der gik på skolen, blevet gravide. De kunne ikke komme tilbage på skolen – og har nu mere end nogensinde brug for en uddannelse, der kan gøre dem i stand til at bygge et andet liv, end det, der venter dem som husmødre.

Hands of Hope har besluttet at gøre skolen til en ren pigeskole, og arbejder lige nu hårdt på at genoprette skolens faciliteter, så skolen kan åbne. Målet er 200 piger – og at mange af dem, kan få lov at gå gratis i skolen.

Et første skridt har været at sikre sikkerheden for pigerne. Derfor har det været et stort ønske at få bygget en mur rundt om skolen, der kan holde kriminelle, farlige dyr og andet, der udgør en risiko for pigerne, væk fra skolens område. Metro Schrøder fondens gavmilde donation i efteråret betød, at muren nu er færdiggjort – og dermed er skoleåbningen kommet et stort og vigtigt skridt nærmere.

WhatsApp-Image-2024-01-31-at-14.23.22

Vand og lys til pigerne i Helping Hands Secondary School

Hands of Hope arbejder i disse måneder intenst på at få genopstartet en skole for udsatte piger uden for Tororo i det østlige Uganda. Takket være donationer fra en række privatpersoner, er det nu lykkedes at samle penge ind til at få etableret vandforsyning og el på skolens område.

Begge dele er selvsagt afgørende for at kunne drive en skole, hvor målet er 200 piger, der skal bo på skolen.

Skolen har fået sin egen brønd med pumpe og en elmast, der kommer til at betyde, at pigerne på skolen kan få lys til lektielæsning – og at ingen kan snige sig ind på dem i nattens mørke.

I 2024 arbejder vi videre med at skaffe midler, så skolen kan genåbne og hjælpe de mange piger i området, der er udsatte.

Har man lyst og overskud, gør alle donationer og/eller faste indbetalinger en kæmpe forskel for vores muligheder for at hjælpe pigerne.

SE HVORDAN HER.

image_67200257

Donér dit loft

De fleste af os har ting og sager på loft og i kældre, som vi aldrig bruger. Fine ting, som sagtens kunne komme andre til gavn, men som vi bare ikke lige har fået solgt eller givet videre. Ting, som har en værdi, der kunne komme nogen til gode. Derfor sætter vi nu gang i kampagnen “Donér dit loft”!

pigeskole1

MetroSchrøder Fonden støtter atter en gang Care4people

1 november 2023

 

Metro Schrøder Fonden har atter støttet os – denne gang med hele to beløb: 

 

20.000,- til den fortsatte maduddeling i Abby projektet i Zimbabwe. Du kan læse mere her: Abby uddeler mad.

 

Hertil kommer 20.000,- til at sikre en pigeskole i Uganda ved at bygge en mur rundt om skolen.  Større sikkehed for piger

WhatsApp-Image-2023-09-23-at-22.08.01

Større sikkerhed for piger

Hands of Hope i Uganda har igennem nogle år drevet enHelping Hands Secondary School for udsatte børn i området udenfor Tororo i den østlige del af landet. Mange af eleverne kommer langvejs fra og skolen har delvist fungeret som en form for kostskole, hvor eleverne også kunne overnatte.

Da Corona-epidemien ramte, blev alle elever sendt hjem. Da skolen skulle i gang igen, var mange af pigerne – alle under 18 år gamle – blevet gravide og fik problemer med at passe deres skole, blandt andet fordi de blev udskammet af drengene.

En mur omkring skolen er påbegyndt, men ikke færdigbygget.
En mur omkring skolens område er påbegyndt, men kun delvist færdig.Foto: Hands of Hope.

I 2022 valgte Hands of Hope derfor at gøre skolen til en ren pigeskole. Tanken var, at drengene nok skal få en uddannelse. For pigerne er det langt sværere, og uden uddannelse kommer de helt sikkert aldrig til at kunne få et liv, hvor de kan forsørge sig selv og komme væk fra den fattigdom, der præger deres liv i dag.

Men sådan et valg medfører nye udfordringer. For skolen kan ikke i dag tilbyde den mest elementære sikkerhed for pigerne, der skal sove på skolen. Der er nemlig ikke noget hegn omkring skolens område. Det betyder, at der er stor risiko for at uønskede gæster – mænd – opsøger skolen om natten og skræmmer pigerne eller det, der er værre. Og det betyder igen, at mange familier vælger at holde deres piger væk fra skolen.

Derfor søger vi nu om midler til at bygge et hegn, der kan sikre pigerne en tryg skolegang.

Skolens toiletfaciliteter er meget basale. Foto: Hands of Hope.
lapdesk and children

Samarbejdet med Christian Youth Volunteers Association Trust (CYVAT) afsluttes

1 oktober 2023

Med udgangen af 3. kvartal afslutter Care4people samarbejdet med Meck Sibanda og CYVAT Trusten i det vestlige Zimbabwe. Vi er rigtig kede af, at skulle afslutte samarbejdet, men vi har simpelthen ikke den økonomiske formåen, der skal til for at fortsætte.

Samarbejdet med CYVAT var det primære for Care4people i rigtig mange år, mangen en container er blevet sendt derned med skole- og hospitalsmateriel, og senest har vi skaffet 400 lapdesks med tilhørende solcellelamper til uddeling på 4 lokale skoler. Vi har også støttet et mindre antal elever, således at de kunne fortsætte deres skolegang. 

Nu er det desværre slut og vi siger tak for alle bidrag og alt arbejdet der er givet og udført gennem alle årene.

2023 08 HoH Vandtank

Bedre adgang til vand

Bedre adgang til vand for Martin Mudodo Sundhedsklinik

 

Hands of Hope – den NGO i det østlige Uganda, som vi fornylig indledte et samarbejde med – har lige indkøbt en stor regnvandsopsamler på sundhedsklinikkens område. Formålet med vandtanken er at få en lettere og mere konfliktfri adgang til de relativt store mængder vand, der skal bruges til for eksempel tøjvask og rengøring, når man driver en klinik, der servicerer omkring 30.000 mennesker fra nærområdet omkring klinikken.

Vandtank hjælper til at undgå konflikt

En regnvandsopsamler har længe været et stort ønske. Der findes i dag en boret brønd i nærheden, og den bruger både patienter og personale, når de skal have drikkevand. Det er helt generelt meget svært at få adgang til vand i området omkring klinikken, og derfor kan der ofte opstå konflikter omkring brønden. Her trækker de sårbare patienter som regel det korteste strå. Derfor giver det rigtig god mening at supplere adgangen til vand med en regnsvandsopsamler på klinikkens eget område. Opsamleren løser selvsagt ikke alle problemer, men kan dog supplere med betydelige mængder ekstra vand til forskellige formål i de perioder, hvor det regner meget. I Uganda falder regntiden som regel i april-maj og igen i oktober-november.


Med hjælp fra Metro-Schrøder fonden har Hands of Hope nu fået købt vandtanken. Den blev indkøbt ved grænsen til Kenya, i byen Malaba. Tanken er på 10.000 liter. Den skal installeres på en form for platform, så den står højt – det sker både af hensyn til sikkerheden, så der ikke kan komme ubudne gæster og forurene tanken, men også for at vandet kan blive presset ned og ud med tyngdekraften. Dermed er der altså stadig et stykke arbejde, der skal gøres, før vandtanken er i fuld funktion.

Hvis du har lyst til at bidrage til det arbejde, kan du se, hvordan du kan støtte med et fast, månedligt beløb her. Alt går direkte og ubeskåret til Hands of Hope.

2023 08 HoH Vandtank. 1jpg

Vandtank indkøbt til Martin Mudodo Sundhedsklinik

4 september 2023

Med hjælp fra Metro-Schrøder fonden har Hands of Hope nu fået købt en 10.000 liter stor vandtank. Den blev indkøbt ved grænsen til Kenya, i byen Malaba. Den skal installeres på en form for platform, så den står højt – det sker både af hensyn til sikkerheden, så der ikke kan komme ubudne gæster og forurene tanken, men også for at vandet kan blive presset ned og ud med tyngdekraften. Dermed er der altså stadig et stykke arbejde, der skal gøres, før vandtanken er i fuld funktion.

 

Læs mere om vores arbejde under igangværende projekter .

 

Hvis du har lyst til at bidrage til arbejdet i Hands of Hope projektet, kan du se, hvordan du kan støtte med et fast, månedligt beløb her.

Martin Mudodo Health Clinic

Hele to donationer fra METRO-Schrøder fonden

28 juli 2023

METRO Schrøder Fonden har i år været så gavmilde, at de har støttet hele to af vores projekter, hver med 20.000 DKK.

I Uganda har Hands Of Hope trusten fået pengene til indkøb af en stor tank til regnvandsopsamling. Tanken skal være med til at sikre en mere stabil vandforsyning til rengøring, tøjvask mv. i sundhedsklinikken Martin Mudodo Health Clinic.

I Zimbabwe har ABBY Trust fået pengene for at kunne blive med med at uddele mad hver måned til at dække 40 familiers behov.

Grislinger

Hands of Hope – Mursten, sundhedsklinik, sundhedsfremme og smågrise

Hands of Hope - Sundhedsklinik og pigeskole

I 2013 gik organisationen Hands of Hope med Awere Phibby Otaala i spidsen, derfor i gang med at mobilisere lokalområdets befolkning i at etablere en sundhedsklinik i området: Martin Mudodo Health Clinic. De begyndte med at samle mursten, og fik samlet 200. Der var langt til en færdig klinik, men siden har Hands of Hope arbejdet målrettet med at skaffe sponsorater. Med byggehjælp fra en stor gruppe engagerede borgere og små midler fra danske venner af Hands of Hope samt Metro-Schrøder-fonden, er klinikken nu fuldt funktionsdygtig og modtager hver uge store grupper af patienter. 

*

Klinikken er også blevet et omdrejningspunkt for mange andre typer af projekter: Uddannelse af nyt personale, informationskampagner om fx hygiejne, corona eller Hiv/AIDS, fødevareuddelinger under corona-pandemien, et projekt hvor unge graver ler og brænder mursten, der skal skabe indtægter til dem.

*

Hands of Hope har startet et projekt, hvor arbejdsløse i området fabrikerer mursten til at bygge hegn om sundhedsklinikken og senere hen til videresalg. Materiel til produktionen er støtttet af Metro-Schrøder fonden.

*

Hands of Hope er lykkedes med at skaffe 100 smågrise, som er blevet fordelt blandt de ældre patienter. Tanken er, at disse patienter, som oftest er nogle af de allerfattigste, på denne måde kan begynde at skaffe sig selv mad og en lille indkomst. Når grisene er vokset lidt til, sørger man for at de mødes og parrer sig, så nye smågrise kan komme til. Når tiden kommer, kan slagtningen af grisene både give kød til eget forbrug og til at sælge og give dem en indtægt.

 

Hands of Hope har også etableret en skole for piger, der kommer fra udsatte familier. På skolen lærer et sted mellem 200 og 300 elever det mest basale, der skal til for at få en uddannelse. Skolen arbejder også med at blive selvforsynende med grøntsager og gedekød. Skolen har brug for næsten alt undtagen bygningen. Eleverne kan ikke betale for deres skolegang, og derfor er de afhængige af donationer til skolebøger, lærerløn og skolemøbler – men også til vandforsyning, strømforsyning og sikkerhed.