Hands of Hope - regnvandsprojekt

Området Mudodo i det østlige Uganda, langt fra hovedstaden Kampalas muligheder, er præget af stor fattigdom. Hverdagen hos de fleste familier er præget af hårdt arbejde for at skaffe vand, føde og andre fornødenheder.

I dette område drive Hands of Hope en sundhedsklinik med støtte fra ”kommunen” i området. De sørger for, at de meget få ansatte og en stribe frivillige læger og andet sundhedspersonale tilser de mange patienter. Klinikken er også blevet et omdrejningspunkt for mange andre typer af projekter: Uddannelse af nyt personale, informationskampagner om fx hygiejne, corona eller HIV/AIDS, fødevareuddelinger under corona-pandemien, et projekt hvor unge graver ler og brænder mursten, der skal skabe indtægter til dem samt senest et projekt, hvor Hands of Hope har fået støtte fra Metro-Schrøderfonden til indkøb af en stor tank til regnvandsopsamling. Tanken skal være med til at sikre en mere stabil vandforsyning til rengøring, tøjvask mv. i sundhedsklinikken.