Igangværende projekter

WhatsApp-Image-2024-01-31-at-14.24.02

En færdig mur bringer pigeskole nærmere

I efteråret 2023 støttede Metro Schrøder fonden genopbygningen af Helping Hands Secondary School efter corona-epidemien, der efterlod området omkring Tororo i det østlige Uganda i kaos: Fødevaredistributionen brød sammen, og en meget hård lock-down betød, at den skole, som Hands of Hope gennem en årrække havde bygget op, også måtte lukke.

Da nedlukningen blev ophævet var mange af de piger, der gik på skolen, blevet gravide. De kunne ikke komme tilbage på skolen – og har nu mere end nogensinde brug for en uddannelse, der kan gøre dem i stand til at bygge et andet liv, end det, der venter dem som husmødre.

Hands of Hope har besluttet at gøre skolen til en ren pigeskole, og arbejder lige nu hårdt på at genoprette skolens faciliteter, så skolen kan åbne. Målet er 200 piger – og at mange af dem, kan få lov at gå gratis i skolen.

Et første skridt har været at sikre sikkerheden for pigerne. Derfor har det været et stort ønske at få bygget en mur rundt om skolen, der kan holde kriminelle, farlige dyr og andet, der udgør en risiko for pigerne, væk fra skolens område. Metro Schrøder fondens gavmilde donation i efteråret betød, at muren nu er færdiggjort – og dermed er skoleåbningen kommet et stort og vigtigt skridt nærmere.

WhatsApp-Image-2024-01-31-at-14.23.22

Vand og lys til pigerne i Helping Hands Secondary School

Hands of Hope arbejder i disse måneder intenst på at få genopstartet en skole for udsatte piger uden for Tororo i det østlige Uganda. Takket være donationer fra en række privatpersoner, er det nu lykkedes at samle penge ind til at få etableret vandforsyning og el på skolens område.

Begge dele er selvsagt afgørende for at kunne drive en skole, hvor målet er 200 piger, der skal bo på skolen.

Skolen har fået sin egen brønd med pumpe og en elmast, der kommer til at betyde, at pigerne på skolen kan få lys til lektielæsning – og at ingen kan snige sig ind på dem i nattens mørke.

I 2024 arbejder vi videre med at skaffe midler, så skolen kan genåbne og hjælpe de mange piger i området, der er udsatte.

Har man lyst og overskud, gør alle donationer og/eller faste indbetalinger en kæmpe forskel for vores muligheder for at hjælpe pigerne.

SE HVORDAN HER.

image_67200257

Donér dit loft

De fleste af os har ting og sager på loft og i kældre, som vi aldrig bruger. Fine ting, som sagtens kunne komme andre til gavn, men som vi bare ikke lige har fået solgt eller givet videre. Ting, som har en værdi, der kunne komme nogen til gode. Derfor sætter vi nu gang i kampagnen “Donér dit loft”!

WhatsApp-Image-2023-09-23-at-22.08.01

Større sikkerhed for piger

Hands of Hope i Uganda har igennem nogle år drevet enHelping Hands Secondary School for udsatte børn i området udenfor Tororo i den østlige del af landet. Mange af eleverne kommer langvejs fra og skolen har delvist fungeret som en form for kostskole, hvor eleverne også kunne overnatte.

Da Corona-epidemien ramte, blev alle elever sendt hjem. Da skolen skulle i gang igen, var mange af pigerne – alle under 18 år gamle – blevet gravide og fik problemer med at passe deres skole, blandt andet fordi de blev udskammet af drengene.

En mur omkring skolen er påbegyndt, men ikke færdigbygget.
En mur omkring skolens område er påbegyndt, men kun delvist færdig.Foto: Hands of Hope.

I 2022 valgte Hands of Hope derfor at gøre skolen til en ren pigeskole. Tanken var, at drengene nok skal få en uddannelse. For pigerne er det langt sværere, og uden uddannelse kommer de helt sikkert aldrig til at kunne få et liv, hvor de kan forsørge sig selv og komme væk fra den fattigdom, der præger deres liv i dag.

Men sådan et valg medfører nye udfordringer. For skolen kan ikke i dag tilbyde den mest elementære sikkerhed for pigerne, der skal sove på skolen. Der er nemlig ikke noget hegn omkring skolens område. Det betyder, at der er stor risiko for at uønskede gæster – mænd – opsøger skolen om natten og skræmmer pigerne eller det, der er værre. Og det betyder igen, at mange familier vælger at holde deres piger væk fra skolen.

Derfor søger vi nu om midler til at bygge et hegn, der kan sikre pigerne en tryg skolegang.

Skolens toiletfaciliteter er meget basale. Foto: Hands of Hope.
2023 08 HoH Vandtank

Bedre adgang til vand

Bedre adgang til vand for Martin Mudodo Sundhedsklinik

 

Hands of Hope – den NGO i det østlige Uganda, som vi fornylig indledte et samarbejde med – har lige indkøbt en stor regnvandsopsamler på sundhedsklinikkens område. Formålet med vandtanken er at få en lettere og mere konfliktfri adgang til de relativt store mængder vand, der skal bruges til for eksempel tøjvask og rengøring, når man driver en klinik, der servicerer omkring 30.000 mennesker fra nærområdet omkring klinikken.

Vandtank hjælper til at undgå konflikt

En regnvandsopsamler har længe været et stort ønske. Der findes i dag en boret brønd i nærheden, og den bruger både patienter og personale, når de skal have drikkevand. Det er helt generelt meget svært at få adgang til vand i området omkring klinikken, og derfor kan der ofte opstå konflikter omkring brønden. Her trækker de sårbare patienter som regel det korteste strå. Derfor giver det rigtig god mening at supplere adgangen til vand med en regnsvandsopsamler på klinikkens eget område. Opsamleren løser selvsagt ikke alle problemer, men kan dog supplere med betydelige mængder ekstra vand til forskellige formål i de perioder, hvor det regner meget. I Uganda falder regntiden som regel i april-maj og igen i oktober-november.


Med hjælp fra Metro-Schrøder fonden har Hands of Hope nu fået købt vandtanken. Den blev indkøbt ved grænsen til Kenya, i byen Malaba. Tanken er på 10.000 liter. Den skal installeres på en form for platform, så den står højt – det sker både af hensyn til sikkerheden, så der ikke kan komme ubudne gæster og forurene tanken, men også for at vandet kan blive presset ned og ud med tyngdekraften. Dermed er der altså stadig et stykke arbejde, der skal gøres, før vandtanken er i fuld funktion.

Hvis du har lyst til at bidrage til det arbejde, kan du se, hvordan du kan støtte med et fast, månedligt beløb her. Alt går direkte og ubeskåret til Hands of Hope.

Martin Mudodo Health Clinic

Hands of Hope: Sundhed og skole

Hands of Hope: Sundhed og skole

Området Mudodo i det østlige Uganda, langt fra hovedstaden Kampalas muligheder, er præget af stor fattigdom. Hverdagen hos de fleste familier er præget af hårdt arbejde for at skaffe vand, føde og andre fornødenheder.

I dette område drive Hands of Hope en sundhedsklinik med støtte fra ”kommunen” i området. De sørger for, at de meget få ansatte og en stribe frivillige læger og andet sundhedspersonale tilser de mange patienter. Klinikken er også blevet et omdrejningspunkt for mange andre typer af projekter: Uddannelse af nyt personale, informationskampagner om fx hygiejne, corona eller HIV/AIDS, fødevareuddelinger under corona-pandemien, et projekt hvor unge graver ler og brænder mursten, der skal skabe indtægter til dem samt senest et projekt, hvor Hands of Hope har fået støtte fra Metro-Schrøderfonden til indkøb af en stor tank til regnvandsopsamling. Tanken skal være med til at sikre en mere stabil vandforsyning til rengøring, tøjvask mv. i sundhedsklinikken.

 

 

Hands of Hope har også etableret en skole for piger fra udsatte familier. Familierne har ikke råd til at betale for skolegangen, men med en meget stor indsats fra Hands of Hope, er det lykkedes gennem flere år at uddanne unge mennesker i de fattigste områder i øst-Uganda. Skolen er efter corona-epidemien blevet omdannet til en ren pigeskole. Nu arbejder vi på at få øget sikkerheden omkring skolen, få etableret stabil vandforsyning og dernæst for at skaffe midler til en stabil skole, hvor pigerne får skolebøger og lærerne en anstændig løn. 

2022 04 Mad uddeling

Mad til udsatte familier i Headlands

Mad til udsatte familier i Headlands

Care4people uddeler hver måned i samarbejde med Abby Trust mad til særlig udsatte børn og ældre. I det seneste år har farmen uddelt ca. 100.000 måltider i lokalområdet. Hver måned sendes 1000 USD til Abby Trust. Disse penge bruges på at købe lokale madvarer, som så køres ud til særlig udsatte familier med børn og ældre mennesker.  Vi understøtter den lokale økonomi ved kun at købe lokale madvarer. Zimbabwe har en arbejdsløshed på 90 %, så vores NGO-indsats skal også skabe lokale jobs og vækst. 

Galleri


2022 04 Mad uddeling