Nyhedsbrev August 2014 | Care 4 People
Skip to content

Nyhedsbrev August 2014

Som lovet tidligere på sommeren vil vi hermed fortælle, hvad vi det sidste års tid har arbejdet med i vores organisation ”Care4people”.

Perioden har været fyldt med mange forskellige aktiviteter.

En 40 fods container fyldt med hospitalsudstyr og skolemateriel blev afsendt fra Danmark i løbet af sommeren 2013 og ankom til Maphisa i det sydlige Zimbabwe i oktober. Vi var på projektrejse netop i denne måned og var glade for at få mulighed for at deltage i modtagelse, åbning og udpakning af den store forsendelse. Containerens indhold af skolemateriel og hospitalsudstyr har haft stor betydning for befolkningen i Maphisa, både materielt og psykologisk. Folk der føler sig ikke mere som en glemt plet på det store afrikanske kontinent.

Projektrejsen til Zimbabwe i oktober 2013 var en særdeles travl tur, der bød på meget lange køreture, mange møder med institutioner, hospitaler, skoler, et ministerie og et parlamentsmedlem. Ikke desto mindre er projektrejser en meget vigtig del af arbejdet, idet netværket og den direkte menneskelige kontakt er altafgørende for succes. Desuden havde vi en dygtig fotograf var med på rejsen, hvilket har betydet, at vores billedmateriale til PR og udstillinger har fået et gevaldigt løft. Vi har i løbet af den forgangne vinter haft vores foto udstilling oppe flere steder. Køge kommune, hvorfra mange af skolemøblerne kommer, har haft udstillingen oppe på rådhuset og på Holmebæk Skolen i Herfølge, ligeledes forventes udstillingen snart at skulle sættes op på biblioteket i Ringsted.

Sidst i oktober deltog vi i Årsmødet, en tilbagevendende begivenhed, som afholdes af Genbrug til Syd, denne gang i Haslev. Disse møder er hver gang meget givende i forhold til organisationsopbygning og forsendelser.

Vinteren bød på en donation fra kulturstyrelsen af et mindre beløb til indkøb af en computer, som efterfølgende skal sendes til Karyangwe, hvor et Infocenter langsomt er under opbygning.

Søndag den 30. marts afviklede vi sammen med organisationen ”All for Children” www.all4c.org et kulturelt event på hovedbiblioteket i Birkerød. Vores små organisationer blev promoveret gennem udstilling af malerier/fotos, en dygtig skulptør fra Zimbabwe viste sin kunnen på et arbejdende værksted, udstillet brugskunst fra ”Huset ved havet” solgte godt, et svensk Marimba Band med tilknytning til Zimbabwe underholdt på deres originale afrikanske instrumenter.

Falck besluttede i foråret 2014 at donere 2 ambulancer til ”Care4people”. Ambulancerne vil blive givet til os ved udgangen af året. Donationen kommer som følge af et møde i Zimbabwe med parlamentsmedlem Honorable Prince Dubeko Sibanda, der forklarede om behovet for sygetransport i landet. Efterfølgende sonderinger i henholdsvis Zimbabwe og Danmark har betydet, at vi sandsynligvis vil være i stand til at sende 2 fuldt udrustede ambulancer til Zimbabwe i starten af 2015.

For at kunne håndtere den store opgave med at udruste ambulancerne og gøre dem klar til at virke i Zimbabwe, har ”Care4people” indgået et samarbejde med foreningen RAV. www.redderafverden.dk Sammen med dem vil vi sørge for at ambulancerne bliver korrekt implementeret i deres lokalområder, og at ambulancemandskabet får den rette uddannelse i brug af apparaturet. Dette medfører, at et hold undervisere i foråret 2015 rejser til Zimbabwe for at undervise det kommende ambulancemandskab i brugen af det nye materiel.

”Care4people” deltog 29. august for første gang i ”Ringsted Natten”, som er et arrangement, hvor foreninger og interesseorganisationer har mulighed for at præsentere sig for Ringsteds borgere, vi opnåede nye kontakter, bl.a. med Jyske bank. ”Høstmarked” i Haraldsted fandt sted 14. september, det er et lignende arrangement på mere lokalt plan, hvor der blev solgt nogle Bingakurve.

Den 31. august havde vi Tobias Ndlowu på besøg i Haraldsted, han kommer fra ”Christian Care”, som er vores partner-organisation i Zimbabwe. Tobias var i Danmark på lynvisit, vi var derfor glade for, at han havde afsat en hel dag til at mødes med os. Mødet blev udbytterigt og fortrinsvis brugt til forberedelse af implementeringen og undervisningsforløbet af det kommende ambulancemandskab.

 

Igangværende arbejde:

”Care4people” har for nylig ansøgt om bevilling til forsendelse af endnu en container og forventer svar i løbet af denne måned.

Vi har løbende fokus på informationsarbejdet samt materiale hertil og fik for nylig fremstillet en Roll Up, som vi har stor glæde af ved vores forskellige promoveringsarrangementer. Trykkeriet, som producerede den, besluttede sig for at donere materialet til ”Care4people”, og vi er taknemlige for at spare foreningen for en udgift på over 1000 kr.

Der vil altid være ting, der kan forbedres, og vi har især øje på medlemsregistrering og kontingentbetalinger, hvor måden at arkivere på trænger til at blive moderniseret. Derfor er vi på udkig efter et egnet computer system, som kan hjælpe os med at få et klart overblik. Skulle nogen derude have kendskab til et egnet system, hører vi meget gerne fra jer, ligesom vi altid kan bruge hjælpsomme hænder.

Vi har fået hjælp udefra og har arbejdet med foreningens hjemmeside www.Care4people.dk. Den kan stadig udvikles, og vi arbejder på flere generelle forbedringer, så vi kan få en mere levende hjemmeside.

Vores generalforsamling den 30. maj var ikke det store tilløbsstykke, måske var dagen uheldigt valgt, vi håber på større fremmøde næste gang.

Arbejdet fortsætter, og bestyrelsen vil inden længe atter træde sammen.

 

”Care4people” takker for jeres støtte og håber, at I fortsat vil være at finde blandt vores medlemmer.

 

Morten Helmø

 

Udpakning af container.                                              Mange kørte kilometer.

Billede1            Billede2

            

Billede3       Billede4           

Skolebørn i klasse uden møbler.                  Vores partner Tobias Ndlowu på besøg.