Om Care4People | Care 4 People
Skip to content

Om Care4People

Care4people er en lille NGO, der begyndte sit virke i 2007.

Care4people er en del af et større netværk, der arbejder med bistand, udvikling og nødhjælp til den 3.verden.

Care4people startede sit virke i 2007 på baggrund af viden og erfaringer med udviklingsarbejde opnået gennem flere års arbejde i Zimbabwe. Denne viden kombineret med lokalkendskab, samt et godt udbygget netværk er en forudsætning for et vellykket udviklingsarbejde.
Vi koncentrerer indsatsen i to geografiske områder, hvor de mest udsatte dele af befolkningen bor.

Binga – området ved Zambeziflodens bredder, syd for Karibasøen i landets nord-vestlige hjørne, hvor Tongafolket bor. Det er en marginaliseret befolkningsgruppe, der har hårdt brug for hjælp, specielt indenfor uddannelse og
sundhed.
Matobos – området i landets sydlige del syd for Bulawayo, hvor Ndebelefolket bor og har de samme behov.

Vores støtte består i egentligt udviklingsarbejde, samt i forsendelser af hospitals- og skolemateriel.

Som følge af udenrigsministeriets pulje beregnet til humanitært arbejde, er det muligt at sende containere pakket med de efterspurgte effekter til disse udsatte befolkningsgrupper.

Vi samler godt brugt materiel, som skoler og hospitaler i DK ønsker at udskifte.

Alt administrativt arbejde, indsamling og oplagring sker ved hjælp af frivillig og ulønnet arbejdskraft. Pakning af containere foregår professionelt på Multicenter Syd i Nykøbing Falster, hvor eleverne samtidig oplæres i pakning og logistik.

Care4people har i Danmark og i Zimbabwe flere samarbejdspartnere, der gør dette arbejde muligt.

NGO = non-governmental organization